Car Thailand

ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า – ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์

มาดูบทความ “ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า – ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์” ที่รวบรวมโดย Đại Lý Suzuki จากแหล่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ผู้แต่ง คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ มียอดวิวสูงบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์ก

การอ้างอิงวิดีโอ ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า – ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า – ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์

ครม.ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ทั้งคันประกอบ ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้านำเข้าทั่วไป ระหว่างปี 65-23 ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นอากร / ยกเว้น FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงร้อยละ 40 กรณีนำเข้าทั่วไปลดอากร 80% เป็นร้อยละ 40 2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้ FTA ไม่มีอากร มากกว่าร้อยละ 20 ยกเว้นอากร / การฝึก FTA ภาษีมากกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปให้ลดลงร้อยละ 60

ค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์เวิร์ด ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาสำหรับคำหลัก “ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า” จากหน้า Wikipedia ThaiLand ที่มีการค้นหามากที่สุดใน Google

ดูโพสต์ที่เจาะจงมากขึ้น

รูปภาพของ ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า

ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า
ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า

แหล่งที่มาของวิดีโอ ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์

https://www.youtube.com/watch?v=HrtHS-sEE9I

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ครม.ลดภาษี นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% : คนคุยข่าวสุดสัปดาห์

  • ผู้แต่ง: คนคุยข่าวสุดสัปดาห์
  • จำนวนการดู: 4
  • อัตรา: nan
  • ชอบ: 0
  • ไม่ชอบ:
  • ค้นหาคำสำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า,หุ้น
  • คีย์เวิร์ดอื่นๆ: ข่าวรถยนต์ ไฟฟ้า
  • คำอธิบายวิดีโอ: ครม.ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ทั้งคันประกอบ ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้านำเข้าทั่วไป ระหว่างปี 65-23 ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นอากร / ยกเว้น FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงร้อยละ 40 กรณีนำเข้าทั่วไปลดอากร 80% เป็นร้อยละ 40 2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้ FTA ไม่มีอากร มากกว่าร้อยละ 20 ยกเว้นอากร / การฝึก FTA ภาษีมากกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปให้ลดลงร้อยละ 60

ครม.ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ทั้งคันประกอบ ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้านำเข้าทั่วไป ระหว่างปี 65-23 ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นอากร / ยกเว้น FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงร้อยละ 40 กรณีนำเข้าทั่วไปลดอากร 80% เป็นร้อยละ 40 2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้ FTA ไม่มีอากร มากกว่าร้อยละ 20 ยกเว้นอากร / การฝึก FTA ภาษีมากกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปให้ลดลงร้อยละ 60

ครม.ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ทั้งคันประกอบ ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้านำเข้าทั่วไป ระหว่างปี 65-23 ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นอากร / ยกเว้น FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงร้อยละ 40 กรณีนำเข้าทั่วไปลดอากร 80% เป็นร้อยละ 40 2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้ FTA ไม่มีอากร มากกว่าร้อยละ 20 ยกเว้นอากร / การฝึก FTA ภาษีมากกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปให้ลดลงร้อยละ 60

ครม.ลดภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) สูงสุด 40% สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่สำเร็จรูป (CBU) ทั้งคันประกอบ ที่ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากรตามความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และสินค้านำเข้าทั่วไป ระหว่างปี 65-23 ดังนี้ 1. ราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน 2 ล้านบาท ยกเว้นอากร / ยกเว้น FTA อากรเกินร้อยละ 40 ให้ลดลงร้อยละ 40 กรณีนำเข้าทั่วไปลดอากร 80% เป็นร้อยละ 40 2. ราคาขายปลีกตั้งแต่ 2-7 ล้านบาท กรณีใช้ FTA ไม่มีอากร มากกว่าร้อยละ 20 ยกเว้นอากร / การฝึก FTA ภาษีมากกว่าร้อยละ 20 ให้ลดลงอีกร้อยละ 20 สำหรับอัตราภาษีนำเข้าทั่วไปให้ลดลงร้อยละ 60

Related Articles

แหล่งรวม: Đại lý Suzuki

#ครมลดภาษ #นำเขารถยนตไฟฟา #สงสด #คนคยขาวสดสปดาห

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button