Suzuki Ertiga Sport, bài toán kinh tế thông minh cho trải nghiệm trọn vẹn - 4